Kompetencia a záväzok

danevpohode.sk

V Taxes group s.r.o. sme viac než len účtovníci. Sme skúsený tím odborníkov, ktorý má za sebou roky práce v oblasti financií, daňového poradenstva a účtovníctva.

Naša vášeň a individuálny prístup nám umožňujú ponúkať klientom kvalitné služby a strategické riešenia pre ich podnikateľské výzvy.

Služba #01

jednoduché účtovníctvo

Počet položiek Platca DPH Neplatca DPH
0 - 100
0,90 €
0,80 €
101 - 200
0,85 €
0,75 €
201 - 300
0,80 €
0,70 €
301 - 400
0,75 €
0,65 €
401 a viac
cena podľa dohody
vedenie peňažného denníka vedenie pokladničnej knihy vedenie bankovej knihy vedenie knihy záväzkov a pohľadávok evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy evidencia a daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH (platí len pre paušálnu cenu) komunikácia s úradmi štandardné výstupy z účtovného programu konzultačné a poradenské služby (0,5 hod/mesačne)

* Minimálna mesačná cena pre platcu DPH (80 €) a neplatcu DPH (50 €)

* Do 10 položiek v peňažnom denníku a v ostatných evidenčných knihách

Služby účtované osobitne
evidencia a spracovanie daňového priznania DPH, kontrolného výkazu DPH, súhrnného výkazu DPH – 50 EUr (platí pre cenu podľa počtu položiek v účtovnom denníku)
evidencia a spracovanie daňového priznania DPH, súhrnného výkazu DPH – 40 Eur (platí pre neplatcu DPH)
ročná účtovná závierka/DP FO vrátane všetkých príloh od 80€ (podľa rozsahu a náročnosti)
daň z motorových vozidiel 30€/vozidlo
spracovanie mzdy 15€/ zamestnanec
prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do/z poisťovní 15€/zamestnanec
prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do/z poisťovní a na DÚ 15€
ročné hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti 5€/zamestnanec
štatistické výkazy, reporty, prehľady podľa potrieb – cena dohodou
vedenie skladu podľa rozsahu a náročnosti – cena dohodou
vypracovanie cestovného príkazu a jeho zúčtovanie 15€/výkaz
vystavenie faktúry 5€
kniha jázd – cena dohodou
INTRASTAT – cena dohodou
daň z nehnuteľnosti – cena dohodou
refundácia DPH 50€/žiadosť
konzultačné a poradenské služby nad rámec – 50€/hod
zastupovanie pri daňových kontrolách - 50€/hod

Služba #02

podvojné účtovníctvo

Počet položiek Platca DPH Neplatca DPH
0 - 100
1,00 €
0,90 €
101 - 200
0,95 €
0,85 €
201 - 300
0,90 €
0,80 €
301 - 400
0,85 €
0,75 €
401 a viac
cena podľa dohody
vedenie účtovného denníka vedenie pokladničnej knihy vedenie bankovej knihy vedenie knihy záväzkov a pohľadávok evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy evidencia a daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH (platí len pre paušálnu cenu) komunikácia s úradmi štandardné výstupy z účtovného programu konzultačné a poradenské služby (0,5 hod/mesačne)

* Minimálna mesačná cena pre platcu DPH (80 €) a neplatcu DPH (50 €)

* Do 10 položiek v účtovnom denníku

Služby účtované osobitne
evidencia a spracovanie daňového priznania DPH, kontrolného výkazu DPH, súhrnného výkazu DPH – 50€ (platí pre cenu podľa počtu položiek v účtovnom denníku)
evidencia a spracovanie daňového priznania DPH, súhrnného výkazu DPH – 30€ (platí pre neplatcu DPH)
ročná účtovná závierka vrátane všetkých príloh od 300 € (podľa rozsahu a náročnosti)
daň z motorových vozidiel 30€/vozidlo
spracovanie mzdy 15€/zamestnanec
prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do/z poisťovní 15€/zamestnanec
prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do/z poisťovní a na DÚ 15€
ročné hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti 5€/zamestnanec
vypracovanie vnútropodnikových smerníc od 15€/smernica
štatistické výkazy, reporty, prehľady podľa potrieb – cena dohodou
vedenie skladu podľa rozsahu a náročnosti – cena dohodou
vypracovanie cestovného príkazu a jeho zúčtovanie 15€/výkaz
vystavenie faktúry 5€
kniha jázd, daň z nehnuteľnosti – cena dohodou
refundácia DPH 50€/žiadosť
konzultačné a poradenské služby nad rámec – 50€/hod
zastupovanie pri daňových kontrolách -50€/hod

Služba #03

Paušálne služby

Počet položiek Platca DPH Neplatca DPH
0 - 100
100,00 €
90,00 €
101 - 200
250,00 €
200,00 €
201 - 300
290,00 €
240,00 €
301 - 400
340,00 €
300,00 €
401 - 600
480,00 €
420,00 €
601 a viac
cena podľa dohody
vedenie účtovného denníka vedenie pokladničnej knihy vedenie bankovej knihy vedenie knihy záväzkov a pohľadávok evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy evidencia a daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH (platí len pre paušálnu cenu) komunikácia s úradmi štandardné výstupy z účtovného programu konzultačné a poradenské služby zdarma podľa hodnoty paušálu a dohody

Služba #04

Ostatné služby

Konzultácie
ekonomické poradenstvo
administratívne práce
transferové poradenstvo